Geestelijke gezondheidszorg wordt op veel verschillende manieren aangeboden, met grote verschillen tussen regio’s en landen. In ontwikkelde landen zijn er ook nog eens veel verschillende diensten beschikbaar, wat het onderscheid tussen deze diensten op het gebied van inhoud en intensiteit van zorg bemoeilijkt. Het meten van de intensiteit van geestelijke gezondheidszorg is lastig door het ontbreken van een praktisch bruikbaar meetinstrument, maar wel belangrijk voor bijvoorbeeld cohortstudies en gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s). 

De intensiteit van geestelijke gezondheidszorg omvat verschillende factoren zoals onder andere de frequentie en duur van contacten, het type zorg (algemene t.o.v. specialistische of verpleegkundige t.o.v. psychologische interventies) en de locatie. Hoewel er instrumenten en vragenlijsten zijn die gericht zijn op de intensiteit van geestelijke gezondheidszorg zijn deze zeer omvangrijk en is er geen eenvoudig instrument dat bruikbaar is voor onderzoek of de klinische praktijk. In dit artikel beschrijven we de ontwikkeling van een nieuw instrument, dat gebruikersvriendelijker moet zijn. Onze doelen waren daarbij het ontwikkelen van een zelfrapportage vragenlijst, het verminderen van de benodigde tijd om in te vullen en het ontwikkelen van een enkelvoudige uitkomst voor gebruik in onderzoek of praktijk. 

Het instrument, de ‘Mental Healthcare Intensity Scale’ (MHIS), is ontwikkeld in vier fasen: 

  1. In vier focusgroepen zijn categorieën van zorg vastgesteld: ambulante geestelijke gezondheidszorg, ggz in de thuissituatie, dagbehandeling en geestelijke gezondheidszorg met verblijf 
  2. Vervolgens zijn deze categorieën verfijnd zodat deze goed op elkaar aansluiten en daarna gecontroleerd door deelnemers van de eerste stap
  3. De categorieën zijn gerangschikt (van minst intensief naar meest intensief) met behulp van een Segmented String Relative Rankings algoritme, waarbij de hulp werd gebruikt van mensen met verschillende achtergronden in de ggz 
  4. Daarna werd de MHIS verder uitgewerkt tot een bruikbaar instrument

Tijdens de ontwikkeling van dit instrument (de ‘mental healthcare intensity scale’) werden deelnemers betrokken uit verschillende aspecten van de geestelijke gezondheidszorg, zoals patiënten, familieleden, ervaringsdeskundigen en professionals, elk met verschillende achtergronden. De grootste uitdaging was om meetinstrument te ontwikkelen dat algemeen genoeg was om alle soorten geestelijke gezondheidszorg te omvatten, maar tegelijkertijd precies genoeg om een zinvol classificatiesysteem te bieden.

Het ontwikkelde instrument, de mental healthcare intensity scale, is adaptief en bevat 2-4 vragen. Het kan online, op papier of tijdens een interview worden ingevuld en duurt slechts 1 tot 2 minuten om te voltooien. De mental healthcare intensity scale is bedoeld voor iedereen die geestelijke gezondheidszorg ontvangt of verleent. Het instrument vraagt naar de zorg die men in het afgelopen jaar heeft ontvangen. De schaal is geschikt voor herhaaldelijk gebruik, bijvoorbeeld in cohortstudies of gerandomiseerde onderzoeken. Toekomstig onderzoek, met name naar de psychometrische eigenschappen van de mental healthcare intensity scale, is noodzakelijk.

Klik hier om het volledige artikel te lezen (Engelstalig, vrij beschikbaar). 

Categorieën: Publicaties