Een overzicht van de publicaties, lezingen en andere bijdragen waar ik bijzonder trots op ben. De nieuwste dingen staan bovenaan.

Publicaties

Koekkoek, B., Beckers, T., Slijpen, H., Peters, T., Dijkstra. J. & Berton, J. (2024). Zorg of straf? Drie perspectieven op strafbaar gedrag. Tijdschrift voor Politie 2024-02

Brouns, B., Beurskens, M. & Beckers, T. (2023). Wens voor een (mens)waardige dood in de ggz: naar bespreekbaarheid van euthanasie. Participatie en Herstel

Beckers, T., Koekkoek, B., Tiemens, B. & Hutschemaekers, G. (2023). Measuring the intensity of mental healthcare: development of the Mental Healthcare Intensity Scale (MHIS). BMC Psychiatry. https://doi.org/10.1186/s12888-023-04752-6

Beckers, T. (2022). Sociale steun bij mensen met ernstige psychische klachten. Dé verpleegkundig specialist.

Caris, L. & Beckers, T. (2022). Accessibility of substance use treatment: A qualitative study from the nonservice users’ perspective. Journal of substance abuse treatment. https://doi.org/10.1016/j.jsat.2022.108779 

Beckers, T., Maassen, N., Koekkoek, B., Tiemens, B. & Hutschemaekers, G. (2022). Can social support be improved in people with a severe mental illness? A systematic review and meta-analysis. Curr Psychol. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02694-4

Beckers, T., Koekkoek, B., Hutschemaekers, G., Rudd, B. & Tiemens, B. (2022). Measuring personal recovery in a low-intensity community mental healthcare setting: validation of the Dutch version of the individual recovery outcomes counter (I.ROC). BMC Psychiatry 22, 38. https://doi.org/10.1186/s12888-022-03697-6

Beckers T, Koekkoek B, Tiemens B, Hutschemaekers G. (2020). Measuring social support in people with mental illness: a quantitative analysis of the Social Network Map. Issues in Mental Health Nursing (in press) https://doi.org/10.1080/01612840.2020.1744205

Beckers T., Jaeqx – van Tienen L, Koopmans, M., Willems, R. & Corstens, D. (2020). Personal-recovery-oriented community mental health care: Qualitative evaluation of a developmental project.

Beckers, T., Berkvens, J., Koekkoek, B., Kole, M. en Veen van, M. (2019). Methodisch werken aan verbinding bij psychische problematiek: Op zoek naar de match. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Beckers T, Koekkoek B, Tiemens B, Jaeqx – van Tienen L, Hutschemaekers G. (2019) Substituting specialist care for patients with severe mental illness with primary healthcare. Experiences in a mixed methods study. J Psychiatr Ment Health Nurs. 28(1-2) p1-10

Molag, M., Beckers, T., & Mortel van de, H. (2018). De implementatie van de multi- disciplinaire richtlijn schizofrenie binnen geaccrediteerde FACT-teams: een retrospectief dossieronderzoek. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 60(8), 521–526.

Beckers, T., Koekkoek, B., Tiemens, B. en Hutschemaekers, G. (2018). Potential factors that determine successful referral from specialist mental-health services to less intensive treatment: A concept mapping study. PLoS one 13(6) e0199668. doi.org/10.1371/journal.pone.0199668

Beckers, T (2015). Handige apps voor AHDH. Impuls en woordblind 2015(3), 10-12.

Beckers, T en André, M (2013). The effect of physical space on aggression in psychiatry. In Callaghan, P., Oud, B., Bjørngaard, J.H., Nijman, H., Palmstierna, T., Almvik, R. en Thomas, B. (2013). Violence in clinical psychiatry: proceedings of the 8th European congres (p133-135). Dwingeloo: Kavanah.

Beckers, T en Kieboom van den, R (2012). De zorg voor moeilijke patiënten in de psychiatrie: wat gaat goed en wat kan beter. Dé Verpleegkundig specialist 7(4), 6-9.

Beckers, T (2012). De invloed van de fysieke omgeving op agressie op gesloten opname-afdelingen in Nederland. Dé Verpleegkundig specialist 7(4), 38.

Beckers, T. en Straatsma, A. (2012) Schijnbaar onbehandelbare cluster B persoonlijkheidsstoornis. TVZ 122(1), 51-56.

Beckers, T, Oud, N, André, M en Houtjes, W (2011). The effect of physical space on aggression in closed admission wards of psychiatric hospitals in the Netherlands: a quantitative study with an nation-wide sampling frame. In Needham, I, Nijman, H, Palmstierna, T, Almvik, R en Oud, N (2011). Violence in clinical psychiatry: proceedings of the 7th European congres (p152-154). Dwingeloo: Kavanah.

Beckers, T. (2010). Detentie of psychiatrisch ziekenhuis? Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 65(4), 239-241.

Media

Beckers, T. Webinar ‘Complexe medicatie in de monodisciplaire ggz’. Georganiseerd voor zorgverzekeraar VGZ in mei 2024 (online). 

Van der Geugten, J., van der Dool, A., Beckers, T. en Turkstra, N. Webinar ‘Kwalitatief onderzoek in de praktijk’. Georganiseerd door vakblad Dé verpleegkundig specialist op 23 juni 2021 (online). 

Lezingen

Bleumink, R en Beckers, T. ‘Verward gedrag, niet mijn probleem!’: Samenwerken in de aanpak van onbegrepen gedrag. Lezing gegeven op 27 maart 2024 tijdens het congres Verward gedrag op straat in Amsterdam. 

Beckers, T. Sociale steun bij mensen met psychische klachten. Lezing gegeven op 22 februari 2023 aan de Christelijke Hogeschool Ede in Ede. 

Simons, K. En Beckers, T. Levend verlies in de ggz. Workshop geven op 20 september 2022 tijdens een interne scholing bij MET ggz.

Beckers, T. De sociale omgeving als interventie binnen IHT. Presentatie geven op 31 mei 2022 tijdens het Werksymposium Platform IHT.

Beckers, T. Stemmingsklachten. Lezing en groepsgesprek op 23 maart 2022 tijdens het Psy-café. 

Beckers, T., Koekkoek, B., Tiemens, B. en Hutschemaekers, G. Afstemmen van zorg bij mensen met ernstige psychische aandoeningen. Presentatie gegeven op drie oktober 2019 op het elfde jaarcongres van de V&VN VS te Noordwijkerhout.

Beckers, T. en Janssen, R. Betrekken van naasten. Presentatie gegeven op 11 april 2019 op de kennisdelingsdag van MET ggz te Roermond.

Beckers, T., Tiemens, B, Koekkoek, B. en Hutschemaekers, G. Individual Recovery Outcome Counter (I.ROC). Lezing gegeven op het Basis ggz congres op 29 november 2018 te Utrecht.

Beckers, T., Koekkoek, B., Tiemens, B. en Hutschemaekers, G. Continuity of care for people with severe mental illness. Lezing gegeven op het 10e ANAPN congres op 27 augustus 2018 te Rotterdam. 

Beckers, T., Koekkoek, B., Tiemens, B. en Hutschemaekers, G. Continuïteit van zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Presentatie gegeven op 12 oktober 2017 op de kennisdelingsdag van MET ggz te Roermond.

Beckers, T. en Heijnemans, C. De grenzen van de generalistische basisggz. Prestentatie gegeven op 12 oktober 2017 op de kennisdelingsdag van MET ggz te Roermond.

Beckers, T., Koekkoek, B., Tiemens, B. en Hutschemaekers, G. Continuïteit van zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Presentatie gegeven op zes oktober 2017 op het negende jaarcongres van de V&VN VS te Arnhem.

Beckers, T., Koekkoek, B., Tiemens, B. en Hutschemaekers, G. Behandeling van ernstige psychiatrische aandoeningen buiten de specialistische ggz. Presentatie gegeven op acht oktober 2016 op het achtste jaarcongres van de V&VN VS te Arnhem.

Beckers, T e.a. Van wetenschap tot weten-schap. Deelname panel op negen juni 2016 op het symposium ‘VS2025’ te Roermond.

Beckers, T., Koekkoek, B., Tiemens, B. en Hutschemaekers, G. Ernstige psychiatrische aandoeningen in de generalistische basis ggz. Presentatie gegeven op negentien januari 2016 op het congres chronisch in de basis ggz te Utrecht.

Beckers, T., Koekkoek, B., Tiemens, B. en Hutschemaekers, G. Succesvolle verwijzing van specialistische ggz naar minder intensieve zorg . Presentatie gegeven op acht oktober 2015 op het zevende jaarcongres van de V&VN VS te Arnhem.

Beckers, T. en Beckers – van den Kieboom, F. Samenwerken rond mensen met psychische problemen. Presentatie gegeven op twee juni 2015 op het congres ‘herstellen doe je samen, met de I.ROC te Arnhem.

Beckers, T. De Nederlandse I.ROC. Presentatie gegeven op twee juni 2015 op het congres ‘herstellen doe je samen, met de I.ROC, te Arnhem.

Beckers, T. Theoretische achtergronden en praktische adviezen voor een bewuste omgang met moeilijke patiënten. Presentatie gegeven op elf mei 2015 op het Steigercongres te Arnhem.

Beckers, T. Hoe verloopt de overgang van basis naar specialistische ggz en weer terug? Workshop gegeven op de derde landelijke studiedag basis ggz op 21 april 2015 te Amsterdam.

Beckers, T en Koekkoek, B. Moeilijke cliënten bestaan niet: de (niet)-determinanten van complexe zorgsituaties. Lezing gegeven op het 43e voorjaarscongres van de NVVP op twee april 2015 te Maastricht.

Beckers, T. ADHD en Apps. Lezing gegeven op het 38e congres van ADHD Netwerk op 19 maart 2015 te Utrecht.

Beckers, T en Schade, S. Het inzetten van verpleegkundig specialisten op je afdeling. Workshop gegeven op de PsyQ Uitwisselingsdag p vijf februari 2015 in Amersfoort.

Beckers, T. ADHD bij ouderen. Presentatie gegeven op tien oktober 2014 op het V&VN VS congres in Papendal.

Beckers, T. ADHD & handige apps. Presentatie gegeven op drie oktober 2014 op het PsyQ ADHD congres in Amersfoort.

Beckers, T. en Merks, A. The effect of physical space on aggression in psychiatry. Presentatie gegeven op 24 oktober 2013 op het 8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry.

Beckers, T. Workshop differentiaaldiagnostiek: bipolaire stoornis en persoonlijkheid. Presentatie gegeven op elf oktober 2013 op het PsyQ ADHD congres in Nieuwegein.

Beckers, T. ADHD bij volwassenen: modeziekte of handicap? Presentatie gegeven op tien oktober 2013 op het V&VN VS congres in Papendal.

Beckers, T. Zorg voor moeilijke patiënten. Referaat gegeven op 25 april 2013 bij RiaggZuid.

Beckers, T. ADHD bij ouderen. Referaat gegeven op twintig maart 2013 bij de afdeling ouderen van RiaggZuid.

Beckers, T. Het effect van de fysieke omgeving op agressie op gesloten opnameafdelingen van psychiatrische ziekenhuizen in Nederland: Een kwantitatief onderzoek met een landelijke, enkelvoudig aselecte steekproef. Presentatie gegeven op elf en twaalf oktober 2012 op het V&VN VS congres in Papendal (winnaar beste posterpresentatie).

Beckers, T en Gielen, D. Het zit ‘m in de kindertijd: differentiaaldiagnostiek tussen ADHD en persoonlijkheidsstoornissen. Presentatie gegeven op vier oktober 2012 op het PsyQ ADHD bij volwassenen congres 2012.

Beckers, T en Gielen, D. Het zit ‘m in de kindertijd: differentiaaldiagnostiek tussen ADHD en persoonlijkheidsstoornissen. Presentatie gegeven op 1 oktober 2012 op de RIaggZuid kennisdelingsdag.

Beckers, T en Meesen, I. De verpleegkundig specialist ggz binnen RiaggZuid: mogelijkheden en beperkingen. Presentatie gegeven op 1 oktober 2012 op de RIaggZuid kennisdelingsdag.

Beckers, T. en Bose, R. FACT NAO: over diversiteit van stoornissen binnen FACT. Presentatie gegeven op het Regionaal FACT Congres op vijf juni 2012 in Maastricht.

Beckers, T, Oud, N, André, M en Houtjes, W (2011). The effect of physical space on aggression in closed admission wards of psychiatric hospitals in the Netherlands: a quantitative study with an nation-wide sampling frame. Presentatie op Violence in clinical psychiatry congres op 27 oktober 2011 te Praag.