Op 31 mei heb ik een lezing gegeven op het jaarlijkse werksymposium van Platform IHT over de sociale omgeving als interventie binnen IHT. Lees hieronder een korte samenvatting of bekijk de dia’s.

Het betrekken van de sociale omgeving, zowel naasten als andere professionals, is altijd al een essentieel onderdeel geweest van IHT. Een IHT-team werkt echter niet in een vacuüm. Door beperkte capaciteit binnen de ggz (zowel binnen als buiten IHT-teams), veranderingen van de beschikbare zorg in het sociaal domein en naasten die zich mondiger opstellen verandert de verhouding tussen IHT-teams en hun omgeving. In deze lezing gaan we verkennen hoe IHT-teams zich kunnen verhouden ten opzichte van de sociale omgeving van hun patiënten in het algemeen en in het bijzonder ten opzichte van andere hulpverleners in het sociaal domein.

Categorieën: Lezingen